Čistá myseľ

Príjemný deň prajem všetkým čítajúcim tieto riadky. Myseľ je  nástrojom poznania. Cez napojenie na vyššie roviny človek zažíva a chápe všetky možnosti, ktoré mu život ponúka. Žijeme v mentálnom vesmíre kde sa všetko skladá z informácií, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a pôsobia v rôznych poliach vedomia. Vyjasniť si v tom všetkom vlastné bytie je dôležitou súčasťou každej bytosti. Vedieť, vnímať a cítiť odkiaľ človek čerpá informácie  ktoré sú potrebné pre doladenie a vyladenie sa na čistotu poznania. Spojenia s tvorivým vedomým, Duchom všetkého, dušou, ktorá je mostom medzi týmito svetmi.

Prejavené veci v hmote sú odrazom sveta duchovného. Ako hore, tak dole. Všetko na seba stále pôsobí a žiaden svet nie je nadradení nad iným. Všetko tú má svoju úlohu a podstatu a tým sa stáva vedenie celistvé a plné. Človek vníma a vidí svoju časť tam kde je a jeho život má zmysel v každej jednej chvíli. Hľadanie cieľa života a nájdenie podstaty vlastnej skutočnosti je dôležitým cieľom každého jedinca. V podstate každý koná to, kde ho vedomie vedie k nájdeniu  a pochopeniu vlastnej podstaty. Je v tom vôľa, sebadisciplína, vytrvalosť, sebavedomie a dôvera v život. Kde všetko dostaneme v tej pravej chvíli a návrat k čistote je stále možný.

Mať čistú myseľ, vyjasnený stav všetkých rovín. Chce určitú vôľu a odhodlanie dostať sa a vytrvať na ceste k tomu aby jasnosť a čistota bola prirodzenou súčasťou každodenného života. Lebo ona je. Bez ruchov okolia, nazerania do programov vonkajšieho sveta, televízie, správ oddeľujúcich podstatu človeka od jeho vnútorných prirodzeností. Vedieť sa oprostiť od týchto rovín chce najprv pochopenie či mi dané veci prinášajú naplnenie a podstatnú časť v života. Kde chápem a vnímam tieto programy ako oddelenú časť mojej cesty, alebo ako súčasť toho kým som. Nacítiť si v hĺbke vlastnej bytosti to kým sme a vedieť kráčať v tejto ceste za pravdou, spolu ruka v ruke so životom.

V Láske sú energie naplňujúce. Obohacujú človeka potrebnou energiou, kde jeho sebadôvera a sebavedomie funguje na zdravých princípoch. Človek potrebuje vnútornú energiu, ktorá ho ženie vpred za tvorením a užívaním si jeho každodenných krás. Vyčistiť a vyjasniť si vlastnú myseľ znamená navrátiť sa k svojej podstate.

Pre dnes v čistote a ľahkosti celého bytia, deň sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk

čistý