Šťastní sú tí, ktorí pocítili silu večnosti. Našli spojitosť medzi telom a vedomím. Dopriali si vystúpiť nad obmedzenia rozumu a zasiali tým semienka nekonečna. Transformovať rozumovú časť, ktorá bazíruje na analytickom chápaní na časť, ktorá vníma spojitosť so všetkým. Vnímavým postojom a rozhodnutím presunúť vedomie do časti, ktorá spolupracuje s večnosťou ducha. Tam kde obmedzenosť prestala mať miesto, tam kde človek vie, čo je to skutočná sloboda ducha.

Posunúť hranice smrti, prijať jej posolstvo a pochopiť jej zmysel. Otvoriť tým brány života aby spolutvorili ďalej. Je to o spoločnom tanci dvoch energií. Kde jedna vzniká a druhá zaniká. Prinášajú božský tanec v bunkách tela, ktoré používa duch večnosti. Prišiel zažiť silu slova, Zeme, lásky a viery. Prišiel pochopiť svoju oddelenosť a navrátiť sa do Jednoty. Prišiel tu pre milióny ďalších skúseností a predsa ho všetky vedú k tej jednej. Navrátiť sa domov, do síl, ktoré  ho spájajú v jedno.

Časti duše volajú po zjednotení. Po pochopení všetkých krás, ktoré v sebe rozširuje vedomie. Hľadaním a nachádzaním, voľným letom v kráčaní na Zemi. Šťastie je večnosť, tam zaniká obmedzenosť. Šťastie je za hranicami pocitov. Je to prejav ducha, ktorý si dovolil v tele žiť trvalé šťastie bez vonkajších prejavov a obmedzeností. Bez akejkoľvek vnímavej, či nevnímavej časti všetkého. Len je a vie, že všetko je v úplnom poriadku. Odovzdaný celku, prijatý a spojený so všetkým kým je a čím sa momentálne prejavuje.

Život a smrť, tak  silné energie, ktoré prinášajú vlny prílivu a odlivu. Jedna prinesie dary z ďaleka, druhá zoberie všetko prebytočné späť. Dávajú a ukazujú možnosti, ktoré premieňajú život na lúku pestrofarebných voňavých kvetov. Kde prejavom je Jednota, kde skutočnosťou je večnosť. Nájdi v sebe večnosť duša krásna, pozri sa čo tým chcú povedať tieto riadky. Skús nazrieť na samú seba ako na večnosť bez konca. Tam kde môžeš byť všetkým, tam kde obmedzenosť nemá miesto. Si aby si bola, si aby si zažívala, si aby si to celé v šťastí užívala.

Svet sa mení podľa toho, ako sa meníme mi.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk