Pohladiť vlastné bytie. Prejsť cez závoj nevedomosti. Dočiahnuť k studnici poznania. Mať ju v sebe a nechať ju prejavovať v plnosti krásy ktorou je. Nemať už pochybnosti k danej skutočnosti a kráčať priamo každou jednou vetou, slovom, či myšlienkou. Ísť priamo do vnútra, do hĺbky, do studnice celého vedomia. Cestou, ktorá je prejavom večnosti v prítomnom okamihu človeka. Nachádzať spojitosť, nachádzať vo všetkom spriaznenosť. Postupne sa skončila doba prežívania a človek prichádza na to, že zažívať a užívať si danosti vlastné je jeho takmer povinnosťou. Vybrať si môže čokoľvek. Môže sa stať kýmkoľvek. Má na to právo, má slobodnú vôľu, ktorá je bez obmedzení.

Kde príde do bodu v odovzdanosti a začne tvoriť v priamej súhre so životom. Bez strachu z budúcnosti, bez návratov do minulosti. Jednoducho ide priamo, kráča a vyberá si cestu plnosti a priamej skutočnosti. Tej, ktorá je teraz a ponúka svoje multidimenzionálne dary. Bez ilúzie, bez akéhokoľvek závoja zabudnutia. Bytosť vedomá si dovolila odhaliť svoju skutočnosť. Priamu, jasnú, čistú, slobodnú, radostnú a láskavú v danom okamihu večnosti.

Už takmer nič nechce, všetko v sebe má. Dosiahla úplnej rovnováhy, pokoja a vnútorného mieru, kde je spojená so všetkým večným. Cez tento bod spojenia s prázdnotou, nachádza slasť a blaženosť životných krás. Cez tento bod ticha, cez kvantový prejav všetkého sa dostáva do rovín človeku skutočným. Bez akýchkoľvek banalít. Bez akýchkoľvek predstieraní. Čisté bytie v prejave človeka s ponorením sa do pozemských krás všetkého.

Život, tak nádherný dar, tak hľadaný poklad v srdci poznania. Tichý a predsa búrlivý ako najsilnejšie tornádo. Jemný a hladivý ako to najhlbšie láskavé objatie. Je v ňom všetko po čom len bažiť duša dokáže. Sú v ňom prejavy dokonalosti a bytostných synchronicít všetkých potenciálov. Je možné v ňom nájsť zabudnuté. Je možné si v ňom spomenúť na všetko prepustené.

Človek a jeho možnosti. Človek a jeho otvorené možnosti. Človek a jeho slobodné možnosti v tvorení. Pre dnes, včera, zajtra, o rok a či len večný kvantový skok.

Pre dnes v skutočnom prejave života, deň sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk