Pre rovnováhu v bytí sa duša  vteľuje do dvoch polarít. Mužského tela, kde sa stáva bytosť v prejave prenikavom priamom a ženského tela, kde sa skúsenosti spájajú s bezpodmienečným dávaním a prijímaním. Pochopiť úplnosť v partnerstvách cez polarity je cestou k slobodným naplňujúcim, výživným vzťahom. Pri pohladení, chápaní a priamom pravdivom konaní sa obe bytosti dopĺňajú a nachádzajú tak v sebe a svojich partnerských protikladoch úplnosť. Pri spojeniach v akýchkoľvek formách sa vyjavujú a dopĺňajú časti, ktoré je potrebné posunúť a dať do priamej rovnovážnej hladiny.

Pri nájdení v partnerstvách archetypálne role dcéry, matky, milenky, stareny a bohyne sa žena stáva celistvou bytosťou v ženskom prejave. Nachádza sebavedomie a pohodlie v tom kým v dnešnom prejave je. Postupne rozširuje svoje pole a prijíma len toľko, koľko uzná za vhodné pre jej rozvoj a bezpodmienečnosť.

Mužské archetypálne role chlapca, bojovníka, mága, kráľa a boha pripomínajú posvätnosť v jeho prejave. Od radosti, ktorú prejavuje pri hre až po zodpovednosť, ktorú berie za celý jeho prejav a aspekt božskosti. Je priamy, rázny, dávajúci,  zato ohľaduplný, nežný a múdry.

Vyváženosť u oboch partnerov je v pochopení ich vlastných opakov – pritikladov. Chápajúc polarity, ktoré sa navzájom spájajú a prejavujú každým jedným novým rozhodnutím. Spolutvoriť, spolupracovať a pomáhať si na ceste k slobode duše. Prijať a chápať toho druhého takého aký je. Vidieť jeho kvality a prednosti a tak isto vidieť stránky, ktoré môžu spolu v partnerstve posunúť hlbšie do slobody prejavu božskosti.

Vnútorné vyváženie a vonkajší prejav je súhrou v živote. Vnútorné váženie si všetkých kvalít, ženských aj mužských bez rozdielu pohlavia dáva človeku pravú tvár a miesto v živote. Bez očakávania a tlačenia na partnerov/ky, aby sa zmenili. Namiesto toho prijať túto egoistickú hru a pochopiť tým svoje pohnútky mysle, ktoré chcú zmeniť toho druhého na svoj pokrivený obraz.

V partnerstvách sú len také role, ktoré sú potrebné a výživné pre úplnosť. Neprijatie a posudzovanie vlastných partnerov/iek je len posudzovaním vlastných nepochopení a neprijatých častí, ktoré sa tlačia na svetlo.

Vnímavosťou, jemnosťou, úctou a láskavosťou k sebe sa prehĺbia aj vzťahy navonok. Milovať, ďakovať a byť stále pravdivý v prejave toho čo cítim. Je cestou k spriaznenému vzťahu dvoch krásnych bytostí.

Pre dnes v pochopení vnútorných polarít v láske sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk

Viac tu: http://kvantovypotencial.webnode.sk/news/muz-a-zena/