Aby som bola schopná ustáť si svoju svojbytnú pevnosť, musím byť schopná ustáť si svoje hranice. Aby som bola schopná ustáť si svoje hranice, musím veriť, že mám kam ísť a to mi dáva práve moja svojbytná pevnosť.

Keď verím, že mám kam ísť, nemám strachy, nebojím sa hovoriť pravdu, nebojím sa prepúšťať, dovoľujem si byť svojbytná, byť sama sebou. Všetky tieto cnosti sú prevenciou pred vyhorením v práci, vo vzťahoch s rodinou a priateľmi, vo vzťahu k sebe. Keď mám kam ísť, nemusím vystupovať z rozvahy svojich síl a možností a môžem smelo povedať ´nie´ na veci, ponuky, projekty a požiadavky môjho okolia, na ktoré proste nemám vôľu. Vrátim sa k sebe, k svojej pravde, k tomu ako sa cítim a smelo to vyjadrím.

Prepojením sa s mojim vyšším Ja, práve vo svojbytnej pevnosti, viem, že nič nekončí odchodom z práce, skončením vzťahu, uzavretím jednej kapitoly životného príbehu, stratou niečoho a ani samotnou smrťou. Vyššie Ja sa chce stále zažívať a prejavovať a mojím spočinutím v svojbytnej pevnosti len zisťujem kam mám ďalej ísť.

Poznáte to, aby sme mohli naplniť pohár, musíme ho najprv vyprázdniť. Jedny dvere sa zavrú, aby sa druhé mohli otvoriť. A tak ďalej. A keď sa aj zjavia strachy zo straty niekoho, alebo niečoho, odporúčam vstúpiť do svojbytnej pevnosti a prepojiť sa so svojim vyšším Ja a zistiť, že nie som sama/sám, že je kam ísť. Moja svojbytná pevnosť mi dáva v tom základ, dôveru, vieru a život sám ten môj základ, dôveru a vieru svojím dianím sa zasa potvrdzuje. Stačí sa oddať smerovaniu.

Vedomosť, že mám kam ísť prináša uvoľnenie do vzťahov ako pracovných, tak partnerských. Nie som vo vzťahu či práci z donútenia, strachu, závislosti a iných unavených postojov, ale z pravdivosti. Preto, že to naozaj chcem, že ma to teší, že s tým súzniem. Základom každého vzťahu, každej spolupráce, je zdravá a pevná svojbytná pevnosť, ktorá dáva potom aj úrodnú pôdu spoločným dielňam a rovnako tak schopnosť oddať sa dôvernému prostrediu. S úctou, Žubra za emočné telo v dni ako si obhájiť hranice svojho súkromného priestoru.

S úctou, Žubra za emočné telo v dni ako si obhájiť hranice svojho súkromného priestoru.

#žubra #zubra