Príjemný nový deň prajem všetkým. Píšem, zdieľam, učím, nachádzam, prijímam, dávam, odovzdávam všetky vedomosti, znalosti a poznanie, ktoré na ceste životom stretávam. Tie, ktoré ma posúvajú vpred, nahor, vyššie do rovín pokoja, rovnováhy a stredu bytia. Vnímam spojitosť, ktorá ma stále naplňuje. Je krásna, je tak jednoduchá, je úplnou jasnosťou celého stvorenia. Dáva nám obrovský pocit lásky, kde cítim pri pohľade do očí súcit, spolupatričnosť, zdieľanie danej chvíle, alebo len explóziu čistej radosti, ktorá nemá dôvod. Život samotný v naplnení chvíľ prítomných. Celým vnímavým prepojený so sebou samým.

Pre život na Zemi a kráčaním smerom hore do výšin, ktoré sú také isté ako to čo je dole. Človek potrebuje mať cieľ aby vedel kam má ísť. Ak ho nemá, jeho zmysel života takmer zaniká. V jednu chvíľu však dospeje k uvedomeniu, že život nemá cieľ, má cestu, má zážitky, má plné skúsenosti v každej jednej prítomnej chvíli. Tam stúpa hore, nabaľuje svoje skúsenosti, otvára nové možnosti. Púšťa jedno a druhé pridáva. Prepustí „staré“ pochopené a novému sa otvorí v plnej náruči. Dáva si priestor na rast, kráčanie vpred, stúpanie nahor.

Každým dňom je tu možnosť stúpať hore. Dať si zámer dňa, alebo pozorovanie deja prítomného. Všímať si slová, ktoré seba-vedomie vyslovuje ešte pred tým, ako ich vypovie a niektoré pozmeniť a tým aj stúpať hore. Počúvať rozhovory a všímať si reakciu vnútorného sprievodcu životom. Pozmeniť postoje a tým opäť stúpať hore. Pozerať na ľudí, zvieratá, prírodu, všímať si aké reakcie im dávam a pozdvihnúť slová k sláve, a tým stúpať hore.

Možností je veľa, či už disciplínou v plnosti a vytrvalosti. Každý deň urobiť, krok k tomu pomyselnému cieľu. Vnímať silu a sebelásku v každom jednom stúpaní. Vnímať radosť a tešiť sa z každej malej zmeny. Netreba búrať hneď hradné múry, stačí sa pozrieť čo treba prerobiť a jemne upraviť, vylepšiť, skrášliť. Pomaličky v pohode v láske kráčať každým dňom a vystúpiť až na vrchol. No pamätaj človek nádherný, čo jedným vrcholom sa javí v inej rovine je to len údolím. Preto užívaj si každú chvíľu a miluj čo žiješ. Miluj to kým si, lebo len sám sa stávaš tým na koho si večné veky čakal. Slobodným duchom prejaveným v hmote. Duša v plnosti lásky svojej cesty k jasnej kráse.

Pre dnes v láske, úcte a pravde ducha, deň večnosti sa dej.

Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk