Príjemný nový deň prajem všetkým. Užívať si život v tele naplno, chce plnosť prijatia jeho podstaty. Vedieť prečo ho človek má, prečo si ho vlastne duša oblieka. Berieme veci ako samozrejmosť, ako súčasť stvorenia. Čo je v jednej rovine úplne v poriadku. V inej takmer vo filozofickej sa zamýšľame nad otázkami stvorenia a fungovania sveta. Zamýšľať sa len nestačí, je vhodné začať cítiť, vnímať, dýchať život. A k tomu nám veľmi dobre slúži telo. Najprv vnímame základné zmysli. Čuch, chuť, sluch, hmat, zrak. Cez tieto zmysli rozpoznávame svet vôkol seba. Ten hmotný, ktorý vieme opísať, dotknúť sa ho, cítiť ho rukami, počuť jeho krásy ušami. Sú to však len základné vnemy, ktoré v tele máme.

Ďalšími, ktoré je možné rozširovať a otvoriť sa im sú takzvané mimo zmyslové vnemy. Má ich každý, no nie každý ich naplno aj používa. Niektoré svojim nepoužívaním zoslabujú svoj účel. No sú stále tu, stačí ich len začať znova používať. K týmto zmyslom sa človek dostane plnou prítomnosťou. Uvoľnením rozumovej časti a prehĺbením vlastnej podstatu duše. Napojením sa na Zdroj – Vedomie – Boha sa tieto zmysli začnú zostrovať. Vnímavosť synchronicít sa zvýši. Citlivosť na okolie sa rozšíri. Je vhodné mať čisté telo a myseľ zbavených toxických látok a myšlienok. Potom nastane ľahšie otvorenie sa tejto jemnejšej rovine.

Silné telo ešte neznamená, silné mimo zmyslové vnímanie. Tak isto ani slabé telo neznamená, že tieto roviny nemá. Ako som už písal všetci tieto danosti a možnosti máme. Začať ich skúmať, rozširovať a nachádzať, pomôžu človeku skvalitniť si život a žiť ho v celkovom naplnení a možnostiach, ktoré mu pozemský život dáva. Jasnocítenie, jasnosluch, jasnovidenie, telekinéza, levitácia, teleportácia, zhmotňovanie, empatia, videnie aury, vnútorný zrak. Tieto časti tela človeka sú len základom väčšej skladačky. Rozvíjajte čo už máte k dispozícii a pridajte niečo nové a pracujte na tom deň za dňom, aby ste si jedného dňa všimli, že sa to stalo vašou prirodzenou súčasťou.

Milujte svoje telo, je jediné, ktoré v tomto živote máte. Starajte sa oň s láskou a úctou, ono vám to časom oplatí. Netreba veľa, stačí len cítiť čo skutočne potrebuje. Ono vám to stále dá najavo. Komunikácia s telom je taká istá ako komunikácia s bohom. Všetko je prepojené.

V krásach duše a tela, dnes deň sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk