Pokojný nový deň prajem všetkým. Chápať a vedieť veci, ktoré sa človeku dejú je požehnaním. V očistnej forme, ktorá prebieha procesom zmeny sa človeku dejú zázraky. Sú spojené zo svetmi kde ľudské oko nedovidí. Kde vidí len duša, čiastôčka prepojená so všetkým. spájať sa, byť spojený s večnosťou dostáva iný rozmer pozemského bytia. Človek prestane žiť v strachu a nevedomosti a začne nazerať na život ako na dar. Skutočnosť pre ktorú bol stvorený, aby mohol slúžiť celku a zažívať plnosť lásky.

Milovať život, znamená milovať všetko bez rozdielu. Tam kde roviny minulosti a budúcnosti sa spoja. Tam kde všetky skúsenosti dosiahnu bod spojenia. Nastane tam svätý pokoj. Rovina čistej lásky, ktorá prijala všetky svoje emočné a mentálne skúsenosti v pozemskom dianí. Netreba už ďalej hľadať a pátrať. Všetko príde v pravý čas. Postupnou formou, kde sa sila milovania života prejavuje vo svojich krásnych skutočnostiach. Milovať život, milovať svoju rodinu, milovať svoje deti, milovať svoju prácu, milovať prítomnosť kde sa teraz nachádzam.

Milovať nie je len slovo je to posvätný akt spojenia so všetkým čo je v nás a vôkol nás. Čistá chvíľa, ktorá otvorí oči a ukáže jasnosť toho ako to teraz je. Nehľadá, neskúma, nepozoruje. Len je. V tom, s tým, s tou, s nimi, sám, sama, vo všetkom. Nastáva plnosť, nastáva prázdnosť, nastáva skutočnosť. Tam kde človek nachádza seba je jeho cestou poznania. Tam kde kráča je jeho túžba po poznaní. Tam kde sa zastaví je jeho domovom večnosti. Sú chvíle, ktoré ukážu podstatu, sú chvíle, ktoré dokážu urobiť obrovskú zmenu. Zvrat a následné vyslobodenie so štruktúr, ktoré boli žité a už prestali slúžiť duši a celému bytiu. Je tu priestor na nové, priestor na skutočnosť večného.

Milovať život naozaj stačí, pre pochopenie všetkého, pre zážitky lásky všemocnej, ktorá otvára dvere do neznáma a ukazuje silu života.  Preto miluj človeče miluj celé svoje bytie, miluj zázraky nebeské. Sú tu a nikdy inokedy, sú tu pre teba, sú v tebe, sú v nás.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk