Je to teraz, je to stále, je to v nás. Pracuje to, hýbe sa to, chce to večný čas. Neponáhľa sa to, vytrváva, hladí všetko navôkol. Bez pripútania,  obmedzení, je to stále slobodné. Otvára nás všetkých stále, necháva tvoriť v čistote. Úprimnosť je krásou sveta a láskavou vierou v nej.

Pre tvorenie v nasledovaní, pre tvorenie zázrakov. Odovzdaj sa svetu, odovzdaj sa životu. Ty si život, ty si svetlo, ty si láska večná. Preto nechaj bolesť, nechaj strachy a dýchaj svoju večnosť. Pochop telo čo ti vraví, každým dňom ťa sprevádza. Ukazuje  čo ti  treba, aby pochopil si hlavne seba. Nič iné tu netreba len spoznať seba, cez seba. Tam ty nájdeš večnosť nádej a pochopíš jednoduchosť. Preto uvoľni sa duša lásky, duša tohto sveta. Keď prišla si na tento svet, aby si žiarila. Našla v sebe iskru, oheň a tešila sa životu. Netreba tu žiadne slová, veď šťastie je vnútorné. Každý pozná túto chvíľu, keď úsmev v tele svieti mu. Celý žiari, celý svieti a nechýba mu nič.

Čo dnes robiť, čo dnes tvoriť, už vybral si si  dávno. No môžeš všetko len tak zmeniť, ak silu poznania v sebe máš. Naplň svoju schránku láskou, naplň svoju vieru svetlom. Ver životu, ver svojmu cieľu, ver že miesto tu máš. Ináč by si tu nebol, duša krásna, tak vytrvaj zámerom. Teš sa krokom, teš sa dychu a uvidíš tú pokoru, ktorú zasial si dôverou, nádejou a vierou. Príde k tebe veľmi skoro, lebo v sebe ju stále máš. Ty si ohňom večným svetlom, ty si sila božskosti. Tak len dýchaj anjel, dýchaj bytosť, dýchaj život v plnosti.

Pre dnes s nacítením a pochopením múdrostí božských, deň sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk