Šťastní sú tí, ktorí pochopili jednoduchosť. Šťastní sú tí, ktorí prestali tápať v minulosti vlastných činov. Šťastní sú tí, ktorí žijú večný život. Šťastní sú tí, ktorí žijú teraz.

Pre tvorenie zázrakov, pre tvorenie darov života sa človek ocitá v skúškach, ktoré si sám prichystáva. Kde potrebuje doladiť svoje vlastné zákonitosti. Kde potrebuje pochopiť zákony univerzálne. Tam kde sa spája rieka s oceánom, tam nachádza slobodu, šťastie, tam vznikajú spojenia s celkom. Tam nastáva skutočné šťastie.

Prestaňte sa báť ľudia vecí, čo nechápete ešte. Pozrite sa na nich srdcom, nech prejavia vám svoju pravdu. Skutočnosť života je o podpore láske a pokoji. Preto ak máte vo svojom okolí energie, ktorých sa bojíte, sú to len lekcie pre vás samých. Tak ako ste si ich v živote sami nastavili. Ste svetlom, životom a mierom nekonečným. Ste tam čistý vo svojej podstate. Vidím vo vás obrovskú silu, aby vystúpiť ste z nevedomosti mohli.

Nazrite nad skutočnosť vlastného ega, ktoré stotožňuje sa zo všetkých navôkol. Pozrite sa nad to s čím pripútali ste si svoje malé krásne pozemské ja. Odhaľte všetky masky pred sebou a pozrite sa na čistoty seba samého. Človeka, ktorý stvorený bol k obrazu božiemu. K obrazu skutočnému. Bez obáv a strachov, bez zbytočných pochybných krokov. Ste čistým svetlom večného vedomia, ste prejav radostného ja.

Už stačilo bojov, stačilo vnútorných vojen. Zmierenie nastane, keď vystúpite z týchto krokov. Možnosť je tu stále. Možnosť rásť a rozpomenúť sa na svoje všetky dary. Tie, ktoré dávate v ľahkosti. Tie, ktoré zdieľate a cítite sa šťastní.

Ďakujem za spoločné kroky, domov do krajín všetkých pokrokov. Tam kráča táto Zem, tam kráča múdrosť človeka. Sme v tom spolu, tam odhaľte závoj lásky a žite v šťastí, žite v krásy.

Pre dnes v pokoji a láske, deň sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk