Príjemný deň prajem všetkým nám, ktorí vidia krásu tam kde iní nie. Príjemný deň aj tým, ktorí sa snažia, vytrvávajú, menia a trpezlivo dovoľujú veciam vo svojom živote, aby sa stali tou zmenou, ktorú im život a ich vedomie ukazuje. Hovorí sa, že najkrajšie veci nie sú veci. Sú to činy, konania a samotné dianie. Vnímavosť a prepojenosť medzi prírodou, tou ktorá je vytvorená v dokonalosti  krásy. Božský odtlačok je v nej. Tak isto ako je vo všetkom ostatnom. No uvidieť to chce naozaj uvoľnenie svojho uhundraného ega a nazerať na život cez dušu. Krásu, ktorá je stále prirodzená. Nádheru, ktorá je vo všetkom a každom.

V prvom rade je potrebné to uvidieť v sebe. Tam je ten pravý zdroj všetkých pekných veci, všetkých krás všetkej čistoty. Bez nutnosti pátrať a hľadať. V jednoduchosti si vyvolať ten pocit, tú nádheru, danú čistotu. Zbadať ju v sebe je ako nájsť ju vo všetkom. Nie je našou úlohou ju rukolapne uchopiť a silou mocou ju prenášať do všetkého. Ono to tam aj tak je. Ide len o nazeranie skrze naše nastavenie vedomia. Stav mysle v nekonečnom toku života. Uvoľnenosť a radosť priatelia. Flexibilita a vytrvalosť. Stále všetko trvá, plynie a my v tom zažívame všetky aspekty nás samých. Hľadáme v sebe odpovede, ktoré stále nájdeme. Spoznávame samých seba a rozpamätávame sa na všetko čo nám prináša oslobodenie a úľavu na ceste ďalej.

Jasný cieľ šťastia vpred nám dáva silu a vnútorný tichý úsmev, ktorý búra hranice starých vedomostí a myslenia. Prepájame všetky svety a svety sa ukazujú vo svojich krásach a dokonalostiach. V jednej rovine pozorovať a užívať si tok živej energie lásky, ktorá obmýva celé bytie. V inej rovine konanie a užívanie si všetkého čo je, pozemské prepojené s nadpozemských. Duch v hmote, prejavy všetkých energií a nazeranie naň z rovín nám prirodzených.

Milujte to pekné v sebe, milujte čo vám dáva zmysel duše. Milujte a budete žiť celý život šťastne a večne.

Pre dnes v kráse života, deň sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk