MENTÁLNE TELO (3. ročník – Zimný semester)

“Rozhodujem sa SEBA-vedome a s rozvahou v každej situácií. Posúvam osobné hranice do výšky vlastných síl.”

Zmysly nám na jednej strane pomáhajú spoznať svet okolo nás, na strane druhej nás držia v hraniciach, ktoré naše EGO považuje za bezpečné. A tak sa stáva, že  často pre stromy nevidíme les.  Plán života je nastavený tak, aby sme smerovali k šťastiu. MY sa však podriaďujeme hre/pravidlám nášho EGA.

III. semester ponúka príležitosť na uplatnenie teoretických vedomostí z doterajšieho štúdia Rozpoznania skutočnosti. Hlavnou myšlienkou je, pod dohľadom sprievodcov,  v čo možno najväčšej miere prekročiť hranice bezpečia vytýčené našim EGOm a nahliadnúť do možností, ktoré sú za jeho limitujúcou ochranou.

Ponúknutá forma na dosiahnutie uvedeného cieľa je vystúpenie z komfortnej zóny. Uvedené zároveň umožňuje, obrazne povedané, absolvovanie záverečnej skúšky žiakov UVŽ študujúcich Rozpoznanie skutočnosti.

AKÉ ZRUČNOSTI ZÍSKATE V TOMTO SEMESTRI ?

Mám svoje EGO pod kontrolou a viem si uvedomiť jeho zásah.

Mám strach pod kontrolou a rozhodujem sa plne vedome.

Učím sa bezpečne posúvať svoje  hranice (fyzické, emočné i zmyslové).

Odlíšujem pseudorealitu od prítomnej reality.

Naplno si uvedomím, že:

 • mám hodnotu a som vzácny,
 • okolo mňa sú len priatelia a učitelia,
 • všetko čo sa deje, sa deje pre môj osoh.

Témy, ktorým sa budeme venovať :

 • Kam siaha hranica mojej zodpovednosti?
 • Hľadanie jej nateraz skutočných, nie domnelých,  hraníc.
 • Kedy je strach strachom, kedy je len manipuláciou nášho EGA.
 • Koľko síl mi ešte zostalo, keď už si myslím, že žiadne nemám a ako ich v sebe prebudiť.
 • Ako pri blúdení lesom nájsť cestu k sebe.
 • Zdroje energie a ich nachádzanie.
 • Čo potrebujem pre prežitie a čo pre žitie, prebudenie prirodzenosti v sebe.
 • Stretnutie sa s „inými“ svetmi v obradoch očistenia, zasvätenia a znovuzrodenia.
 • Alternatívne stravovanie, cvičenia a efekt biofílie a jej využitie.
 • Prebudenie a povzbudenie zdravého sebavedomia.
 • Spolupráca a zdieľanie ako zdroje sily.
 • Prítomná realita a pseudorealita.
 • Čo mi berie energiu a ako ju načerpať.
 • Ako vyzerá svet, ktorý je ZaZrakom.

“Škola mi dala možnosť iného pohľadu na vec, skutočnosť, zážitok, lepšie poznanie seba samého, svoje limity a spoznanie životných osudov spolužiakov, príbehov…atď… Spoznal som, že hnevať sa znamená škodiť sám sebe….” Anton

rozpoznanie skutocnosti

Milí priatelia, otvárame možnosť prihlásenia sa na vyučovací deň pre verejnosť!
Ak chcete ochutnať náuku Rozpoznanie skutočnosti, vyskúšať náš prístup a učiteľov, otvárame dvere!

 • Návšteva (ochutnávka) výuky je v cene 80 Eur/vyučovací deň.
 • V prípade predplatby na 2 vyučovacie dni zaplatíš 150 Eur.
 • V prípade predplatby na 3 vyučovacie dni zaplatíš 210 Eur.

Vyplň formulár nižšie a budeme ťa kontaktovať.

Takto nám bolo na Vandrovke 2021.