PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM
Jozef Gandžala
Jozef GandžalaVedúci semestra Mentálne telo
jozgun@vedomaskola.sk
Rozvrh Mentálne telo 2021

MENTÁLNE TELO (3. ročník – Zimný semester)

„Rozhodujem sa SEBA-vedome a s rozvahou v každej situácií. Posúvam osobné hranice do výšky vlastných síl.“

Zmysly nám na jednej strane pomáhajú spoznať svet okolo nás, na strane druhej nás držia v hraniciach, ktoré naše EGO považuje za bezpečné. A tak sa stáva, že  často pre stromy nevidíme les.  Plán života je nastavený tak, aby sme smerovali k šťastiu. MY sa však podriaďujeme hre/pravidlám nášho EGA.

III. semester ponúka príležitosť na uplatnenie teoretických vedomostí z doterajšieho štúdia Rozpoznania skutočnosti. Hlavnou myšlienkou je, pod dohľadom sprievodcov,  v čo možno najväčšej miere prekročiť hranice bezpečia vytýčené našim EGOm a nahliadnúť do možností, ktoré sú za jeho limitujúcou ochranou.

Ponúknutá forma na dosiahnutie uvedeného cieľa je vystúpenie z komfortnej zóny. Uvedené zároveň umožňuje, obrazne povedané, absolvovanie záverečnej skúšky žiakov UVŽ študujúcich Rozpoznanie skutočnosti.

AKÉ ZRUČNOSTI ZÍSKATE V TOMTO SEMESTRI ?

Mám svoje EGO pod kontrolou a viem si uvedomiť jeho zásah.

Mám strach pod kontrolou a rozhodujem sa plne vedome.

Učím sa bezpečne posúvať svoje  hranice (fyzické, emočné i zmyslové).

Odlíšujem pseudorealitu od prítomnej reality.

Naplno si uvedomím, že:

 • mám hodnotu a som vzácny,
 • okolo mňa sú len priatelia a učitelia,
 • všetko čo sa deje, sa deje pre môj osoh.

Témy, ktorým sa budeme venovať :

 • Kam siaha hranica mojej zodpovednosti?
 • Hľadanie jej nateraz skutočných, nie domnelých,  hraníc.
 • Kedy je strach strachom, kedy je len manipuláciou nášho EGA.
 • Koľko síl mi ešte zostalo, keď už si myslím, že žiadne nemám a ako ich v sebe prebudiť.
 • Ako pri blúdení lesom nájsť cestu k sebe.
 • Zdroje energie a ich nachádzanie.
 • Čo potrebujem pre prežitie a čo pre žitie, prebudenie prirodzenosti v sebe.
 • Stretnutie sa s „inými“ svetmi v obradoch očistenia, zasvätenia a znovuzrodenia.
 • Alternatívne stravovanie, cvičenia a efekt biofílie a jej využitie.
 • Prebudenie a povzbudenie zdravého sebavedomia.
 • Spolupráca a zdieľanie ako zdroje sily.
 • Prítomná realita a pseudorealita.
 • Čo mi berie energiu a ako ju načerpať.
 • Ako vyzerá svet, ktorý je ZaZrakom.

„Škola mi dala možnosť iného pohľadu na vec, skutočnosť, zážitok, lepšie poznanie seba samého, svoje limity a spoznanie životných osudov spolužiakov, príbehov…atď… Spoznal som, že hnevať sa znamená škodiť sám sebe….“ Anton

Pokračujte na semester Duchovné telo. >>>
rozpoznanie skutocnosti

Milí priatelia, otvárame možnosť prihlásenia sa na vyučovací deň pre verejnosť!
Ak chcete ochutnať náuku Rozpoznanie skutočnosti, vyskúšať náš prístup a učiteľov, otvárame dvere!

 • Návšteva (ochutnávka) výuky je v cene 80 Eur/vyučovací deň.
 • V prípade predplatby na 2 vyučovacie dni zaplatíš 150 Eur.
 • V prípade predplatby na 3 vyučovacie dni zaplatíš 210 Eur.

Vyplň formulár nižšie a budeme ťa kontaktovať.

Chcem navštíviť vyučovací deň semestra MENTÁLNE TELO
Pokračujte na nasledujúci semester Duševné telo. >>>

Takto nám bolo na Vandrovke 2021.