Mentálne telo – 3. semester (september – január)

V treťom semestri  sa zaoberáme už letmo postrehnuteľnou úrovňou ľudskej bytosti, ktorú často nazývame mentálna alebo „zmyslová“. Tu sme s našimi žiakmi vystavení pozorovaniu, ako sa správajú dogmy. Vyskúšame si na vlastných zážitkoch, ako sa vzorce správania udržujú pri živote, ako držia v pevných štruktúrach spolu a vytvárajú dojem skutočnosti. Naučíme sa ich rozpoznávať a dokonca prepisovať. Overíme si prepojenie a vzájomné pôsobenie jeden na druhého ako aj nás na prostredie a naopak. Otvoríme dvere do vedomej tvorby reality, ktorá utvára náš pozorovateľný život. Zámerom tohto semestra je previesť žiakov cez hranice osobnej komfortnej zóny a tým absolvovať záverečnú skúšku zo štúdia Rozpoznania skutočnosti.

Preto sa budeme venovať témam:

  • Posúvanie vlastných hraníc cez prijatie výzvy života.
  • Cesta mimo komfortu ako riadený chaos.
  • Brány do skrytých svetov z rozprávky do rozprávky o stvorení sveta, jeho vývoji a konci.
  • Šamanizmus, či prírodné kulty a úloha obradu v prirodzenom vzdelávaní.
  • Úrovne vnímania aj prejavu ľudskej bytosti, možnosti prepojenia v zdieľaní alebo spolupráci vzájomne aj so širším okolím (empatia, telepatia)
  • Transformácia, prerod do novej skutočnosti po rozpustení dogiem.
  • Očista duše – a čo potom?
Print Friendly, PDF & Email