DUŠEVNÉ TELO (3. ročník – Letný semester)

„Svoju existenciu sa učíme vnímať v širších súvislostiach – skúmame vyšší zmysel svojho života.“

V semestri DUŠEVNÉ TELO sa venujeme otázkam zmenených stavov VEDOMIA, ktoré presahujú našu bežnú skutočnosť a otvárame brány k Bohu, jeho plánu a porozumeniu zámeru života.

6 VYUČOVACÍCH DNÍ

TEÓRIA MEDITÁCIE

 • Vysvetlenie pojmu meditácia a jej úlohy v živote človeka.
 • Pomenovanie vlastností meditácie, jej výhod i jej rizík.
 • Mimozmyslové vnímanie a mimotelové zážitky.

SPRÍTOMNENIE CEZ TELO

 • Súvis hmotného tela s meditáciou.
 • Ako prostredníctvom tela prehĺbiť spojenie so sebou aj so svojím okolím.
 • Fyzické telo ako nástroj sústredenia.

SPRÍTOMNENIE CEZ MYSEĽ

 • Techniky na utíšenie našej mysle.
 • Ako sa stať pozorovateľom myšlienkových procesov.
 • Vzťah medzi mysľou, zmyslami a osobnosťou.

ROZJÍMACIE CVIČENIA V DENNOM ŽIVOTE

 • Ochutnávka rôznych meditačných techník.
 • Ako pristupovať k meditácii v pokoji.
 • Ako pristupovať k meditácii v pohybe.

ZÁVEREČNÝ OBRAD ROZPOZNANIA SKUTOČNOSTI

*dvojdňovka*

 • Slávnostné ukončenie 3-ročného štúdia.
 • Veľkolepý záverečný obrad na silových miestach Muránskej planiny.

“Univerzita vedomého života je pre každého človeka, ktorý je na ceste hľadania a práce s mysľou. Je to komplexný, cenný systém, ktorý vám otvorí všetky nepohodlia, s ktorými ste sa možno ešte ani nestihli identifikovať. Kto hľadá ucelený systém práce s mysľou, nemusí váhať ani sekundu! Doplní vám znalosti a tie, ktoré  už máte, vám vyzdvihne.” Ivana

rozpoznanie skutocnosti

Milí priatelia, otvárame možnosť prihlásenia sa na vyučovací deň pre verejnosť!
Ak chcete ochutnať náuku Rozpoznanie skutočnosti, vyskúšať náš prístup a učiteľov, otvárame dvere!

 • Návšteva (ochutnávka) výuky je v cene 80 Eur/vyučovací deň.
 • V prípade predplatby na 2 vyučovacie dni zaplatíš 150 Eur.
 • V prípade predplatby na 3 vyučovacie dni zaplatíš 210 Eur.

Vyplň formulár nižšie a budeme ťa kontaktovať.

Braňo Rybička
Braňo Rybička
Bea Hlohovská
Bea Hlohovská
Žubra K. Žubretovská
Žubra K. Žubretovská
Veronika Garbanová
Veronika Garbanová
Matej Jurenka
Matej Jurenka
Mari Lomnická
Mari Lomnická
Matúš Svinčák
Matúš Svinčák