Príjemný nový deň prajem všetkým. Múdrosť v pravde dáva možnosť človeku vystúpiť z emočných blokov a mentálnych uzlov. Dostať sa do roviny v spojení s duchom v čistote a voľnosti. Energia narastá a dostáva sa do prirodzenej rovnováhy. Všetky štruktúry, ktoré oslabovali energetické pole sa vyladili na pravdu vo svojej čistote takej, aká je.

Pre pochopenie čo je to pravda. Je to jednoduché. Každý vie čo je to pravda. Nepotrebuje to pomenúvať a hľadať niekde v knižkách. Ona je daná nami všetkými. Má svoje atribúty a vieme ju čiastočne pomenovať. V najjednoduchšom pomenovaní. Pravda je to čo je. Či už ju nazveme svedomím, energiou, ktorú cítime skrze dušu, alebo to čo teraz chápeme, takým akým to je. Všetko je to len mentálne pomenovanie toho čo je, čiže pravdy. Slovanská múdrosť hovorí, že pravda prichádza zo ríše Prav. Ríše bohov, kde je všetko jasne viditeľné. Nie je čo skrývať všetko je také aké je. V inej mytológii sa to spája s tretím okom a videním pravdy, spolu s korunnou čakrou a vedením pravdy. Čiže všetky svety sú navzájom prepojené a dávajú nás do rovín, ktoré sú pochopiteľné pre všetkých.

Aplikovať pravdu, chce úprimnosť k sebe. Prejaviť to navonok, no hlavne rozhodnutím vo vnútri. Byť transparentným vo všetkých aspektoch, ktoré sa dejú. Pri stretnutiach s ľuďmi, alebo len nacítením a rozhodnutím sa pre ďalšie konanie.

Pravda nie je dogma, ktorej sa máme držať. Práve naopak, je to prirodzenosť človeka ku ktorej sa máme v plnosti navrátiť. Žiť v klamstve znamená žiť v ilúzii, v kruhu blúdiť a nechcieť z neho vystúpiť. Je to len na nás, aké rozhodnutie urobíme v každom prichádzajúcom konaní. Je to len na nás, ako bude vyzerať náš vnútorný svet, prepojený s tým vonkajším. Pochopiť pravdu v spojení s múdrosťou, ukáže stále jasnú cestu von do krajín a svetov, skutočných, zázračných a šťastných vo všetkých jej prejavoch a formách.

Pre dnes a stále v pravde sa život dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk