Ďakujem za tento deň, ďakujem vám, že nachádzate v sebe silu, vôľu meniť svoje životy. Meniť seba podľa vlastného cítenia a videnia nových možností. Tých, ktoré sa postupne ukazujú v prirodzenom toku evolúcie celého stvorenia. Vidieť každým dňom viac, uchopiť možnosti spoznávať, cítiť tú pestrosť a užívať si v nej všetko.

Ďakujem za kroky, ktoré každý deň robím v dychu vedomia. Ďakujem za každé stretnutie, ktoré obohatí sa navzájom. Ďakujem za slobodu, kde pochopená pravda ducha je. Ďakujem za voľnosť duše, ktorá ukazuje mi správny smer. Som vďačný v plnosti Lásky, ktorá prúdi tokom večnosti. Dáva mi možnosť a nám všetkých vnímať jej plnosti. Bez obmedzenia a pochýb v šťastných radostných krásach. Dáva mi život všetko čo si prajem, kde v čistote ducha šťastie zažívam.

Ďakujem Zemi za jej pohladenie večné. Za to, že telo mi dala a užiť oddelenosť aj vďaka nej môžem. Cítim plnosť individuality a bez Zeme by som to nepochopil. Ďakujem ti sila prírody za liečenia, vône a nádheru, ktorou má stále objímeš. Ďakujem zvieratám za ich lásku, ktorú v čistote všetkým dávajú. Ďakujem vám živly všetkých vašich síl, že pocítil som tú možnosť a pochopil tvorenie skrze vás. Ďakujem ti ešte raz Zem, za spoločné tvorenie. Za to, že kráčame tu spolu a radujeme sa Jednote.

Chvála a Sláva dokonalosti Vedomia, čistote svedomia a múdrosti poznania. Sláva ti Život, Sláva ti tento deň. Sláva každej živej bytosti a Chvála v nej. Posunúť sa vrelou úctou opäť o krok ďalej. Dať si úctu, dať si vieru v čistotu a nádej. Tá, ktorá v sile je spojená a vie kam speje život náš. Aspoň trochu cítiť silu v každom jednom z nás. Ak pocítiš tu silu rozšír ju do večnosti, nech každý deň ju cítiš v jej plnosti. Nazri na čas mimo hodín, nazri na večnosť prítomna, nech pochopíš nekonečnosť a tvoríš v nej šťastenu.

Pre možnosti slobody, ducha viery a dôvery. Nech všetky dni sa dejú v láskavom hladení.

Pre dnes v sile čistoty božských krás, deň sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk