Odborné školy

Odborné školy sú možnosťou ďalšieho vzdelávania na Univerzite vedomého života, mimo hlavný študijný program.  Pokiaľ vás láka získanie konkrétnej zručnosti, alebo hľadáte možnosti, ako rozšíriť či prehĺbiť svoje súčasné znalosti – štúdium v odborných školách je pre vás to pravé. Rozdelené sú do 4 oblastí:

Fyzická oblasť – Emočná (vzťahová a komunikačná) oblasť – Filozofia – Spiritualita

Každá odborná škola má svoje stupne získavania zručností, podľa toho, v akej oblasti života ich chcete využiť – pre seba alebo pre vytvorenie vlastného príjmu. Viac sa dočítate v sekcii Tri stupne odbornosti škôl.

FYZICKÁ OBLASŤ

EMOČNÁ OBLASŤ

FILOZOFIA

SPIRITUALITA

Aktuálne odborné školy:

Zápis študentov do prvého ročníka 2021/2022 práve prebieha!