Odborné školy

Odborné školy sú možnosťou ďalšieho vzdelávania na Univerzite vedomého života, mimo hlavný študijný program.  Pokiaľ vás láka získanie konkrétnej zručnosti, alebo hľadáte možnosti, ako rozšíriť či prehĺbiť svoje súčasné znalosti – štúdium v odborných školách je pre vás to pravé.

FYZICKÁ OBLASŤ

Fyzická oblasť obsahuje témy spravovania a nápravy tela, životosprávy a fyzického majetku.

Odborná škola Apiterapie ponúka základnú náuku, ktorú môžete absolvovať počas jednodňových stretnutí – budeme sa stretávať približne raz za mesiac v sobotu. Výuka bude prebiehať v útulnom domácom prostredí lektorov. Je to vzácna príležitosť zažiť ozajstné autentické prostredie, kde sa žije v harmónii s včelami a prírodou. Počas dňa Vám budú odovzdané osobné skúsenosti lektorov a budete sa dotýkať priamo všetkého, čo súvisí s včelami a ich životom, ich produktami.

>>> Čítaj viac o škole. <<<

Odborná škola Bezpečnosti je vedená Jozefom Gandžalom, ktorý v spojení s filozofiou Univerzity vedomého života dokáže uplatniť svoje vedomosti, skúsenosti  a zručnosti, v minulosti odovzdávané príslušníkom vojenských špeciálnych jednotiek a Vojenskej polícii, v úplne inom, ďaleko komplexnejšom kontexte. Jeho víziou je naučiť záujemcov prijímať zmeny a v prípade potreby sa dokázať zmieriť i s nepohodou, ktorú pretvárame na nové poznanie. Pomáha rozpúšťať dogmy a poučiť sa z každej situácie, ktorej sme súčasťou.

>>> Čítaj viac o škole. <<<

EMOČNÁ OBLASŤ

Emočná oblasť sa venuje citovému životu človeka. Sústreďuje sa na schopnosti ovládať a správane pristupovať k emóciám. Ponúka metódy ako rozlišovať závislosti od rozvážnych vzťahov a naprávať omyly zlých prístupov. Obsahuje tiež náuky o správnom prístupe k okoliu a vlastnom prirodzenom prejave, ktorým ovplyvňujeme svoje okolie.

Rozvaha vzťahov je celistvý opis postupu, ako rozpoznať, utvoriť a udržiavať vzťahy so svojim okolím takým spôsobom, ktorý prináša očakávaný prínos všetkým zúčastneným stranám. Ide o celistvú skladbu návodov na vzájomné pôsobenie vo vzťahoch od prvopočiatočných zoznámení cez priebeh až po ukončovanie vzťahov, pri ktorých je prvoradé znižovať mieru utrpenia, či bolestného poškodenia prítomných na najnižšiu možnú úroveň. >>> Čítaj viac o škole. <<<

Pohybová dielňa je vhodná pre všetkých. Aj tých, ktorí nemajú žiadne predošlé skúsenosti s telom a pohybom, ale chcú sa dozvedieť o svojom tele viac a pochopiť ho. Pre všetkých, ktorí si chcú zvedomiť svoje telo a začať ho vnímať a vedieť pracovať a prepojiť sa s ním, rozšíriť si svoje pohybové schopnostizahĺbiť sa do anatómie svojho tela cez pohyb a skúmanie a porozumieť svojmu telu, čítať seba a svoje vzťahy cez reč svojho tela, či rozjímať a ponoriť sa do hlbokého prežitku práve cez nástroj tela. >>> Čítaj viac o škole Vedomé telo. <<<

FILOZOFIA

Oblasť filozofie sa venuje otázkam bytia, procesom myslenia a vývoju poznania. Jednoducho všetkému, čo súvisí s filozofiou a nastoľovaním nových paradigiem, či s rozpúšťaním starých dogiem. Učíme sa tu myslieť inak a nazerať na zjavenie sveta vždy z iného uhla pohľadu, ako sme boli zvyknutí.

Aktuálne nemáme otvorené odborné školy v tejto oblasti. Ak máte záujem stať sa lektorom a priniesť nám zaujímavú tému, ozvite sa nám: info@vedomaskola.sk.

SPIRITUALITA

Oblasť spiritualita sa venuje všetkým nadzmyslovým a mimozmyslovým zručnostiam, ako teoreticky, tak aj praktickými návodmi. Zasahuje rovnako do náuky o sebapoznaní ako do snahy pochopiť zámer stvorenia.

Škola živlovej mágie ťa sprevádza svetmi, v ktorých spoznávaš a zažívaš podstatu tvorby cez živly: oheň, vodu, vzduch a zem. Len pre divožienky a prírodných šamanov? Vôbec nie! Škola živlovej mágie je praktická, uchopiteľná a použiteľná pre každého. Pokiaľ cítiš volanie napojiť sa na svoju vnútornú silu a tvoriť cez základné esencie nášho stvorenia, je tu pre teba priestor. Pretože mágia je súčasťou každodenného života. . >>> Čítaj viac o škole. <<<

Počas série víkendov sa stretnete so sebou samým. S najhlbšími strachmi a nevypovedanými vecami. Dostanete sa na koreň veci. Vyliečia sa staré zranenia a obnoví sa zdravé sebavedomie. Ukážeme si vo veľa prípadoch ako zmeniť myslenie a pochopiť svoje slabosti a urobiť z nich silný základ tvorcu. Podporíme sebadôveru a silu zodpovednosti. Cez vlastné pochopenia, zdieľania, vedomosti a zážitky nájdeme vnútorné poznanie, ktoré nám ukáže svoje miesto v tejto dobe. >>> Čítaj viac. <<<

Pripravené stretnutia z Odborných škôl