V pokročilejšom  štádiu vývoja vedomia človeka sa z neho stane zodpovedný vedomý tvorca. Dá bokom konanie, ktoré ho oberá o životnú energiu. Skrze seba vedomie, čiže vedomie seba, kde cíti a vníma to kým je, začne tak aj naplno žiť. Koná skrze intuitívne volanie. Cez to čo sa mu deje a k nemu prichádza  je aj potrebné pre jeho vývoj a cestu vpred.

Stať sa plne sebavedomím človekom môže byť každý. Cez uvedomenia a pochopenia vlastnej cesty. Cez vystúpenie z diania „zbytočného“ a zaradenie správnej rýchlosti do vedomia konajúcich vecí pre prospech duše a celého stvorenia. Áno všetky cesty nás vedú k tomu aby sme sa stali prebudenými a plne vedomými bytosťami. Tými, ktorými vo svojej podstate aj sme. Pozemská cesta dáva možnosti a ukazuje cestu ako z toho „von“. Do rovín krásnych, živých, pravdivých a jednoduchých. Tam sa človek stáva sebou samým v tom čo cíti, to aj nasleduje, tak aj koná.

Robiť si výčitky je absolútne zbytočné, ak ste sa ešte nerozhodli úplne žiť v tejto rovine, alebo sa o to snažíte. Je to dobre, tak ako to je. Život je cesta a každé konanie napredovalo tomu predošlému rozhodnutiu, cíteniu a predošlej myšlienke. Postupnosť je cestou k sebavedomiu, plnosť a dôvera v to čo sa mi deje je láskou k životu a sebe samému.

Milovať sa a prijať sa takí akí sme. Bez rozdielu pohlavia, práce, farby pleti, či náboženstva, rodiny, či množstva peňazí. Všetko je tu pre vývoj a evolučný skok vpred. Napredovať a vytvárať dané skutočnosti cez vedomie človeka. Bytosti prepojenej s celým stvorením.

Rozhodni sa konať v to čo cítiš a vnímaš, že je tu pre teba človek milovaný. Rozhodni sa vystúpiť zo strachu a nevedomosti. Choď tak ako ti to duša určuje. Choď tak ako to cíti tvoje bytostné ja. Si požehnaný celým stvorením. Je len na tebe ako na to celé budeš nazerať. Je len na tebe čo s tým všetkým urobíš. Podporu máš, konanie je na tebe.

Pre dnes v plnosti a sile sebavedomia podstaty človeka, deň sa dej.

Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk