Ísť v krajine snov a zázrakov. Tešiť sa úspechom svetovým. Tešiť sa posunom maličkým. Vnímať radosť v kvitnúcich kvetoch. Cítiť podstatu v spojení všetkých nás. Od nepamätí vecí, ktoré sú časťou človeka a jeho kultúr. V maličkých rozdieloch všetkých kontinentov. Kde ľudia cítia podstatu nekonečnej všednosti. Tej, ktorá nemá šeď ani obyčajnú belobu. Má v sebe všetko čo zrakom nevieš obsiahnuť. Má v sebe nekonečnosť láskavého rodu. Má v sebe čistotu večného domu.

Ak sa chceš dostať do týchto rovín zázračných. Vstúp do poznania večnosti, hľadaj v sebe jednoduchosť. Hľadaj v sebe pokročilosť evolučného skoku. Teš sa zázrakom maličkosti, teš sa láskavosti v očiach detských. Či vidíš náhlenie a či zamračené tváre, sú len pochopením pre ich následné konanie. Nechaj ľudí tvoriť ich piesne unikátne a pozoruj čo všetko môžeš skrze všetkých zažívať. Je to vďačnosť, jemnosť a či krása úcty, kde prenikáš človek cez večnosť všetkých krás.

Chce to vôľu, chce to pokoj, chce to nežnosť pre pokračovateľov všetkých vekov. Tam kde si ty, človek, jedinečnosť v obyčajnosti. Krása v tichosti, cítenie jednoduchej prítomnosti. Pomôž si tým, že budeš počúvať svoje citlivé volanie do divočiny všetkých krás. Prestaň sa báť, uvoľni sa a dýchaj zhlboka. Nech nastane ďalšia prítomná chvíľka. Ďakujem ti za to že si, tu a teraz vo svojej krásnej radosti človek milovaný. Duša sa ti smeje. Oči žiaria, telo tancuje radostným tancom života.

Prežívaj to celým bytím, cíť čo sa ti deje. Nechaj prestúpiť sebou tie všetky božské chvíle. Čo je božskosť, čo je krása. Je to prejav teba, tým že si takým, akým stvorilo ťa večné stvorenie. Na planéte Zem, v rodnom kraji, tam tešia sa ti všetci v láskavej žiari. Už dosť trápnosti, pýchy aj nadradenosti. Nazri cez všetky obrazy obmedzeností, nazri nad všetky programy svojej takzvanej nedokonalosti. Ak neprijmeš svoje nedokonalosti, ako chceš žiť v jednote úplnosti. Tam kde vedomím si prejavený v kráse človek blažený. Tam kde žiješ a nachádzaš tie svoje čisté a jasné dary. Hľadaj jednoty seba v druhých, pozoruj súhru času, ktorý spája ťa s prítomnosťou.

Už si tu a stále budeš, bol si a … poteš sa tomu kým si, aby miloval si svoje prítomné sily.

Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk