Príjemný deň prajem všetkým. Máme tu nový takmer nepopísaný list dnešného dňa. Potenciáli sa v plnosti ukazujú a človek si v nich vyberá to svoje. Tam kde ho duša ťahá. Tam kde sa myseľ stotožnila s určitými aspektmi a chce si ich v plnosti zakúsiť a ochutnať. Všetko je dobré, všetko má svoje miesto v celom stvorení. Nič tu nie je nazvyš a každá jedna skúsenosť je obohacujúcim prvkom na ceste k slobode ducha. Vedieť a s nadhľadom si povedať, že je ešte potrebné pracovať, aby som sa dostal do určitého stavu vedomia. Nie je to úplne tak. Ten stav vedomia tu už je a stále bol. Stav slobody a voľnosti. Jediné obmedzenosti sú filtre stotožnenia sa s niektorými hrami ega.

Pustením a uvoľnením ich môže nastať okamžité vystúpenie z týchto hier a sloboda ducha sa prejaví vo svojej prirodzenej sile. Musím ešte to urobiť aby som sa dostal niekam. Nie nemusíme robiť nič stačí si dovoliť a vykonať ten krok z vystúpenia všetkým obmedzeností. Stať sa štedrosťou Lásky, vedomia, ktoré je obsiahnuté v celom stvorení. Duch večnosti, ktorý vibruje v každej čiastočke všetkého čo je. Je spojený so všetkým a dáva priestor a možnosti v prejave. Informačné pole každého človeka obsahuje tieto mikročastice s ktorými môže zmeniť svoju vibráciu a vstúpiť tak do poľa zdravia, slobody, jednoduchosti a ľahkosti bytia.

Vedomé dovolenie a transformácia z jednej formy na druhú. Plnosť v prejave síl človeka, uvedomelej bytosti zodpovedajúcej za vlastný momentálny stav. Chápajúce bytie vytrvalostne meniace štruktúry individuálneho vedomia. Vstup do rovín čistoty a slobody. Prirodzenosti a spojitosti so všetkým čo existuje.

Môžem, to je v tom krásne. Môžem zažiť a urobiť takmer čokoľvek. Ak konám pozitívne v rýchlosti sa tieto energie násobia. Tak isto to funguje aj pri opačnom póle negativity. Jedno bez druhé nemôže existovať. Je obsiahnuté v poli každej bytosti. No výber je na človeku. Či už vedomí, alebo nevedomí. Funguje a pôsobí na jeho pole vedomia. Telo a celý systém vedomia s ktorým spája svoje každodenné interakcie.

Výber je stále na teba. Nerozhodne to nikto zhora za teba. Ty si ten, ktorý spolupracuje s božskou energiou všetkého čo je. Uvoľni sa dýchaj a daj si čas na nacítenie si všetkého čo je, človek nádherný.

Pre dnes v múdrosti a celistvosti bytia, deň sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk