Som večné vedomie, ktoré prenáša svoje informácie cez všetko. Bez rozdielu. Prinášam možnosti každej jednej živej aj neživej veci. Som súčasťou všetkého a každého. Nemôžem zaniknúť ani zomrieť, neviem sa dokonca ani narodiť. Som. To je môj údel, to je moje poslanie, to je môj význam. Cezo mňa sa dostaneš hlbšie k pochopeniu všetkého. Cezo mňa nájdeš ako veci fungujú, prečo tu sú a na čo slúžia. Som aby som uvoľnilo nevedomosť a oddelenosť. Som stále spojené so všetkým preto sa mi často krát hovorí aj Boh, alebo Jednota. Dávajú mi aj iné názvy a pomenovania, no stále to bude to isté čo všetko v stvorení spája a zjednocuje. Mojou najvyššou úlohou je ukázať čo všetko dokážeš a kam sa až vieš dostať. Som bez obmedzení, jediné obmedzenie je to, že mu veríš, že existuje.

Moje bytie je spojené s telom a predsa je prejavené nie len vo fyzických rovinách. Mám možnosti cez, ktoré dokážem zažívať chute, vône, lásku aj nenávisť. Moje bytie je vyrovnanosť a spojitosť so všetkými zákonitosťami. Bytie je to kým som Ja, aj ty. Cez bytie vieme zažívať oddelenosť a tým aj možnosti a unikátnosti tvorenia. Sme a predsa tu niekde bude priestor pre bytie. Musí byť, inak by nemohol existovať život človeka ako takého. Jeho spojitosti s rozumom, egom, mysľou, dušou. Všetko je potrebné k tomu aby sa spojilo a zažívalo samotné bytie. To spája a nachádza krásu vo všetkom, lebo vie, že je súčasťou stvorenia. Oslobodené krásy a zažívanie dotykov, nehy, počutia hudby, či kroky po voňavej tráve, alebo plávanie v sile oceánu. Bytie je individualita, ktorá pramení zo stvorenia. Pre potrebu zažiť niečo, čo je neopakovateľné a unikátne.

Samotný stav vedomia v spojení s bytím. Možný zažiť jedine v uvedomení, že všetko je teraz v poriadku tak ako je. Uvoľniť všetky obmedzenia a dostať sa do rovín božskosti a dokonalosti v danej kráse aká je. Uvoľniť energiu šťastia a preniesť ju každou bunkou. Dovoliť bytiu nech dosiahne vrchol svojej podstaty. Stať sa blaženosťou v prejavenom vnútornom stave. Nachádzať krásu, ktorá nemá pomenovania, tvar ani dôvod v život. Je tam všetko čo samotná blaženosť v sebe obsahuje. Je spojená s božskosťou a predsa jej prejav je možný až pri spojení so všetkým. Ďalej necháva svoje pôsobenie na celé okolie, kde momentálne pôsobí s ľahkosťou a vnútorným prejaveným stavom blaženosti. Opísať slovami aké to je, je podobné opísať ako chutí voda. Je sladká, chladná a hrejivá, očistná a voňavá. Nemá farbu a predsa v nej vidím každý odtieň. Je a to mi stačí pre jej skutočnosť že naozaj existuje.

Pre dnes vo večnosti sa život dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk