CITOVÉ TELO (2. ročník – Letný semester)

“Svoje POCITY sa učíme vnímať ako kompas – nachádzame cesty k rozvážnym vzťahom.”

V semestri CITOVÉ TELO sa zameriavame na rozpoznanie mechanizmov fungovania našich VZŤAHOV a foriem KOMUNIKÁCIE, ktoré nám uľahčujú spoluprácu.

6 VYUČOVACÍCH DNÍ

ÚVOD DO CITOVÉHO TELA

 • Úvod do vnútorného sveta človeka.
 • Orientácia v citovom prostredí.
 • Pôvod a význam citov, pocitov, predtuchy – potuchy, intuície, empatie a telepatie.

HRANICE OSOBNÉHO PRIESTORU

 • Techniky na rozpoznanie prichádzajúceho rozrušenia.
 • Uvoľnenie emočných blokov.
 • Definovanie bezpečného priestoru a intímnych hraníc.

STRES V DENNOM ŽIVOTE

 • Techniky na upokojenie napätia v záťažovej situácii.
 • Techniky na pokojné reakcie na náhle rozrušenia..
 • Ako zachovať pokoj pri riešení nečakaných a obtiažnych situácií rušného dňa.

CITOVÉ (NE)ZÁVISLOSTI

 • Liečenie chorobných citových prejavov duše.
 • Odhalenie a uzdravenie prepadov do závislostí a lipnutí vo vzťahoch.
 • Zmierenie aj bez osobnej komunikácie.

TYPOLÓGIA OSOBNOSTI

 • Rozpoznanie svojho osobnostného typu.
 • Odhalenie svoje prirodzené predispozície na prácu.
 • Rozdelenie kompetencií pri spolupráci.

AUTORITA VO VZŤAHOVOM SVETE

 • Rozdiel medzi prirodzenou a umelou autoritou.
 • Zručné pôsobenie vo vedúcej úlohe.
 • Základy nenásilnej komunikácie.
 • Vedomé role: vychovávateľa, rodiča, učiteľa, kouča, atď.
rozpoznanie skutocnosti

Milí priatelia, otvárame možnosť prihlásenia sa na vyučovací deň pre verejnosť!
Ak chcete ochutnať náuku Rozpoznanie skutočnosti, vyskúšať náš prístup a učiteľov, otvárame dvere!

 • Návšteva (ochutnávka) výuky je v cene 80 Eur/vyučovací deň.
 • V prípade predplatby na 2 vyučovacie dni zaplatíš 150 Eur.
 • V prípade predplatby na 3 vyučovacie dni zaplatíš 210 Eur.

Vyplň formulár nižšie a budeme ťa kontaktovať.

Učitelia v druhom semestri – CITOVÉ TELO

Žubra K. Žubretovská
Žubra K. Žubretovská
Patrik Kubíček
Patrik Kubíček
Roman Lipták
Roman Lipták
Marica Laščeková
Marica Laščeková
Tibor Moravčík
Tibor Moravčík
Matej Hlohovský
Matej Hlohovský
Veronika Garbanová
Veronika Garbanová
Mari Lomnická
Mari Lomnická