Nahrávam Udalosti

Vedomé Telo

Somaticko-pohybovo-vzdelávacia dielňa s témou

V Sieti Mojich Fascií

Na tento seminár je potrebné sa zaregistrovať cez formulár na konci tohto textu. Ďalšie informácie dostanete cez email.

Téma novembrovej dielne kurzu Vedomé Telo s názvom V Sieti Mojich Fascií prináša ponor do nášho mäkkého a najelastickejšieho tkaniva v našom tele. Fascie sú fascinujúcou sieťou obaľujúcou každý náš orgán, sval, svalový snopec, dokonca aj naše oči. Sú plné vody a rovnako ako informatívna je voda, tak aj naše fascie prenášajú signály o každom pohybe na či v našom tele. Počas dielne si pomocou bodyworku zvedomíme mäkkosť a pružnosť našich fascií a pozveme tieto kvality do nášho tanca a prejavu. V disciplíne Autentického Pohybu sa potom ponoríme do vnútornej siete a necháme sa ňou kolísať do vrstiev našho nevedomia, či našich snov, spomienok, alebo budúcich prežitkov.

Táto dielňa je druhou so súboru na seba nezávisle nadväzujúcich dielní jesenného semestra 2022. Ďalšími témami semestra sú:

Do Jadra Mojej Bunky (nedeľa 2.10.2022)

Zvučiace Kosti (nedeľa 4.12.2022)

Viac o tom, čo kurz Vedomé Telo prináša, si môžete prečítať  TU.

Dielňa je dcérskou dielňou vzdelávacieho a somatického 3.ročného programu Vědomé Tělo Praha, ktorý je v súlade so štandartom kvality acosiácie ISMETA (International Somatic Movement Education and Therapy Association).

Pre účasť na tejto dielni nie je potrebné mať predchádzajúce pohybové skúsenosti z tanečných či iných pohybových inštitúcií. Pohyb budeme v tele objavovať, hľadať, skúmať a tvoriť. Čaká nás cesta do hlbín múdrosti nášho tela…

Dôležité organizačné informácie:

  • Pohybová dielňa sa uskutoční dňa 06.11.2022 v čase od 10:30 do 14:30 v štúdiu ZenFlow na Račianskom mýte v Bratislave.
  • Cena dielne je 44 eur. Pri zakúpení si celo-semestrového balíčka troch dielní do 30.9.2022 je cena jednej dielne 40eur.
  • Ak máte záujem zakúpiť si celý semester, použite prihlasovací formulár pre prvú dielňu – Vedomé Telo – Do Jadra Mojej Bunky. Zaškrtnite možnosť  „
  • Na túto dielňu je potrebné sa zaregistrovať cez formulár pod týmto textom a uhradiť poplatok do 03.11.2022. Ďalšie informácie dostanete emailom po registrácii.
  • Priestory budú otvorené už od 10:15, aby sme mali všetci dosť času na prezlečenie sa a zídenie sa v kruhu a aby sme začali na čas a dovolili si venovať čo najviac času (s krátkou prestávkami medzi blokmi) svojmu telu a cez telo aj iným úrovniam nášho vnímania
  • Na dielňu si vezmite mäkké oblečenie, vhodné aj na pohyb po zemi, ak chcete – vlastnú karimatku/deku (ináč sú k dispozícií v štúdiu), vodu, a ak potrebujete olovrant/zápisník.
  • Dielňa je vhodná pre všetkých nezáleží na predošlej skúsenosti so somatickým pohybom.

Pre obmedzenú kapacitu si rezervujte účasť čo najskôr.

Ak máte otázky k charakteru pohybovej dielne, alebo k vhodnosti pre vás (napr. zdravotné obmedzenia, benefity a pod.), kontaktujte prosím priamo lektora:  Žubra – zubra@vedomaskola.sk

Žubra – sprievodkyňa prirodzenou rečou tela, jeho schopností pohybu a kontaktu s prostredím, na ktoré sa napája. Prevedie vás autentickým tancom a somatickým pohybom.

Recenzie

Natália:
“Živé Telo si dodnes živo pamätám. Keď sa obzriem späť, aby sa mi vynorili spomienky. Aj keď si precítim svoje telo. Hlavne ono si to pamätá. Každá bunka už v sebe nesie jedinečný zápis. Totiž i o tom je pohybová dielňa. O tom, že môžeš na vlastnom tele zažiť to, čo je veľakrát len v teoretickej rovine. Zvlášť pod vedením Žubri. Vnímam ju ako majsterku v somaticko – pohybovej praxi.  V jej vedení sa spájajú dlhoročné skúsenosti, dar preto, čo robí a skutočná radosť a záľuba v tom, čo robí. Cítiť to z nej a vďaka tomu vie vytvoriť bezpečný priestor, ktorý ponúka pravdivý zážitok. Pre mňa ich bolo viac, o ktorých by sa dalo napísať. No prv sa mi vynorí ten z dielne s témou Moje kosti.  Už počas dielne som cítila, ako vedome nasmerovaná pozornosť do určitej časti tela lieči, hojí, vyživuje. Na telesnej úrovni, no i ďalších úrovniach môjho bytia. Moje kosti doslova ožili, vnímala som ich neuroplasticitu a tekutosť. Domov som kráčala v ľahkosti. Mala som pocit, že áno! Toto je ono! Takýto dar sme dostali do vienka. Takto sa dá cítiť, aj toto je naša pravá podstata. Ako tak píšem tieto slová začínajú sa mi postupne vynárať ďalšie úžasné zážitky z dielní. Sú stále tu a ja som vďačná, že moje telo i ja sme mohli tieto vzácne okamžiky vpísať do spoločnej histórie. Pretože je za tým viac, ako sa môže zdať. Chvála Žubre a jej láskavému, súcitnému a priateľskému sprevádzaniu.”
Maya:
“Pohybových dielní, ktorých som sa zúčastnila u Žubry bolo viacero. Vždy boli síce zamerané na niečo iné, ale jedna vec ich spájala. Lektorka mala veľmi dobre naštudovanú problematiku, ktorú chcela ľuďom priblížiť a vedela si vždy úžasne navnímať atmosféru v skupine. Rovnako jemnohmotne ale mocne zároveň, pristupovala ku konkrétnemu človeku. Veľmi sa mi páčila atmosféra v skupine. Taktiež cvičenia, ktoré som spoznala pri Žubriných dielňach, sama používam vo svojej pohybovej praxi. Po dielni som odchádzala domov akási ľahká v tele, ale aj v mysli.”Go to Top